Communication process and information flow in the architectural planning context

  • Komunikacija in pretok informacij v kontekstu arhitekurnega nacrtovanja

Stapenhorst, Carolin Christin; Zabek, Magdalena Ewa; Hildebrand, Linda

Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Architecture and Faculty of civil and Geodetic engineering (2018)
Journal Article

In: Igra ustvarjalnosti = Creativity game
Volume: 6
Page(s)/Article-Nr.: 66-73

Identifier

Sources